Lwy - Wiejska 20 róg PrusaLwy warszawskie

Rzeźby lwów zdobiące podjazd do budynku od strony ul. Prusa:

1945-46 (?)
źródło:

polska-org.pl

autor: J. Mizerski

Widok podjazdu od strony ul. Prusa:

1925
autor: J. Ryś
1945-46 (?)
źródło:

polska-org.pl

autor: J. Mizerski