Brzozowa 10; Brzozowa 12/Bugaj 9kolonia „Kooperatywy Profesorów Uniwersytetu i Politechniki”