Gmach Chemii Politechniki WarszawskiejNoakowskiego 3Przejdź do opracowania obiektu