Gmach Chemii Politechniki WarszawskiejNoakowskiego 3