Pałac Przebendowskich, Zawiszów, RadziwiłłówBielańska 14al. Solidarności 62