Wodociąg praski zbiornik wody / wieża ciśnieńBrukowa 1a róg Panieńska 1a róg Szeroka 2a róg Zamoyskiego 1