V Oddział Warszawskiej Straży Ogniowej pierwotnie IV oddziałJagiellońska pomiędzy Brukową 33 a Szeroką