miejsce straceń (z okresu międzywojennego)Cytadela Warszawska