dom Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Domostwo”Czerwonego Krzyża 11Czerwonego Krzyża 6