Stacja Pomp Kanałowych "Warszawa" hala maszynDobra 74 róg Karowa róg Wybrzeże Kościuszkowskie