Stacja Filtrów pomnik S. StarynkiewiczaKoszykowa/Sucha/Filtrowa/ /Raszyńska