Stacja Filtrów Wieża CiśnieńKoszykowa, Sucha, Filtrowa, Raszyńska