Koszary 3. batalionu pancernego, dawny Instytut Agronomiczny, koszary saperów, Szkoła GazowaGdańska 6; Marii Kazimiery 7