w okresie II wojny św. Areszt Centralny dla GettaGęsia 24 róg Lubeckiego