"TOZ" Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w PolsceGęsia 43