siedziba firmy "Drzewiecki i Jeziorański"Al. Jerozolimskie 71