relikty cmentarza kapucynów, groby rodziny Rautenstrauchów i krzyż pamiątkowyKapucyńska [9]