Muzeum Przemysłu i Rolnictwa Odwach, dawny klasztor BernardyńskiKrakowskie Przedmieście 66