Siedziby Towarzystwa Zachęty do Sztuk Pięknych

 • Pałac Ogińskich, J.B. Słuszki Krakowskie Przedmieście 13 róg Ossolińskich

  Więcej
 • Pałac Potockich, Czartoryskich, dwór Denhoffów Krakowskie Przedmieście 15 róg Ossolińskich

  Więcej
 • Muzeum Przemysłu i Rolnictwa Odwach, dawny klasztor Bernardyński Krakowskie Przedmieście 66

  Więcej
 • Pałac Ossolińskich - Mokronowskich Krakowskie Przedmieście 9 róg Królewska 1

  Więcej