I Szkoła Rzemieślnicza im. M. KonarskiegoLeszno 72