Chemiczny Instytut Badawczy budynek mieszkalnyLotnictwa róg Łączności