Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - "Zachęta"pl. Małachowskiego 3 róg Królewska