Cerkiew polowa Bielańskiego Pola WojennegoMarymoncka róg Smoleńskiego