Cerkiew Wniebowzięcia NMP oo. bazylianów, obecne wezwanie: Zaśnięcia Najświętszej BogurodzicyMiodowa 16