Dom Interesów Andrzeja Zamoyskiego Komenda Główna Policji PaństwowejNowy Świat 67