pałac Branickich - "Większy" Ministerstwo Spraw WewnętrznychNowy Świat 69