Zarząd Główny PAST tzw. "Mała PAST-a" (od 1944)Piusa XI nr 19Piękna 19