Centrala telefoniczna PAST "Piusa XI" tzw. "Mała PAST-a" (nazwa od 1944)Piusa XI nr 19Piękna 19