Komenda Straży Granicznej wcześniej Najwyższa Izba KontroliPoznańska 30 róg Żulińskiego 10 (?)