kościół pw. św. Kazimierza, ss. SakramentekRynek Nowego Miasta