Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dawny Instytut Aleksandryjsko-Maryjski Wychowania PanienWiejska 4/6/8Wiejska 2/4/6