gimnazjum męskie Towarzystwa im. Jana ZamoyskiegoSmolna 30