Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Wychowawczo-Oświatowego „Przyszłość"Śniadeckich 17