III Miejskie Gimnazjum Męskie Towarzystwo Naukowe WarszawskieŚniadeckich 8