Publiczne Szkoły Powszechne nr 112, 120 i nr 122 oraz biura Zarządu MiastaStawki 4/6