Szpital Dzieciątka JezusNowogrodzka/Topolowa/ Oczki/Koszykowa