Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznegoal. Szucha 25