dom w Kolonii Staszica Ministerstwa Robót PublicznychTrybunalska 8 (?)