Kolonia Staszica Ministerstwa Robót Publicznych6-ego Sierpnia, Sucha, Trybunalska, Referendarska, Sędziowska