dom w Kolonii Staszica Ministerstwa Robót PublicznychTrybunalska 9 (?)