pl. Inwalidów Wojska Polskiego 15 róg Czarnieckiegopl. Inwalidów 3