budynek w zespole Spółdzielni Mieszkaniowej "Zaścianek Żoliborski"al. Wojska Polskiego 50/54