gmach dla Publicznych Szkół PowszechnychWoronicza 8 róg Tyniecka