gmach dla Publicznych Szkół PowszechnychWoronicza 8 róg TynieckaPrzejdź do opracowania obiektu