pl. Dąbrowskiego Widok ogólnypółnocno - zachodni narożnik placu