Al. Jerozolimskie Widok ogólny - strona parzystaSkrzyżowanie z Marszałkowską