Plac Małachowskiego Widok ogólny - pierzeja zachodnia