Mickiewicza widok ogólny - strona parzystaodcinek pl. Inwalidów - Mierosławskiego