Lwy - pl. Żelaznej Bramy - Pałac LubomirskichLwy warszawskie

Cztery rzeźby lwów autorstwa Mieczysława Lubelskiego przed pałacem Lubomirskich:

maj 2012
maj 2012

Rzeźby lwów początkowo zdobiły dwie bramy prowadzące do gmachu Ministerstwa Spraw Wojskowych przy ul. 6-ego Sierpnia 1/3/5.
 

 

Pałac Lubomirskich i Ministerstwo Spraw Wojskowych: