Lwy - pl. Żelaznej Bramy - pałac LubomirskichLwy warszawskie

Antaby z maską lwa zdobiące filary kolumnady na parterze:

listopad 2016
autor: Dobrochna Badora

Pałac Lubomirskich:

maj 2012